The Cure En La Historia: 20 de Agosto

0
160

1980 Ainslie Hotel (Canberra, Australia)

1989 Giants Stadium (East Rutherford, E.U.A.)

2005 “Taormina Arte” Teatro Antico (Taormina, Italia)